Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda - lagen.nu

4887

SOU 2007:022 Skyddet för den personliga integriteten.

Var är ärendet nu? 1 Förslag 2 Beredning 3 Debatt 4 Beslut. Uppgifter inom folkbokföringen är i regel offentliga men sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en person, eller någon närstående, kan lida skada eller men om uppgifter om personen lämnas ut. I sådana fall kan sekretesskydd tillgripas. Skyddade personuppgifter är det … 2018-11-21 Utan personskydd i folkbokföringen. Om du inte är folkbokförd i Sverige, om ditt skyddsbehov fortfarande är under utredning eller under andra särskilda omständigheter kan du prövas för sekretesskydd i antagningssystemet fast du inte har det i folkbokföringen.

  1. Underskrift namnförtydligande
  2. Sund gård och hälsa
  3. Hur regleras vatskebalansen

Sammanfattning. om sekretesskyddet för vissa myndighetsregister m.m. (prop. 1987/88:41 samt motioner) KU. 1987/88:22. Sammanfattning. r betänkandet behandlas regeringens proposition 1987/88:41 om sekretess­skyddet för vissa myndighetsregister m.m., två följdmotioner samt sex motioner om sekretessfrågor från allmän motionstid. med anledning av prop.

Det här Folkbokföring och annan liknande registrering av befolkningen m.m.. ansökan om registrering eller ansökan om uppehållskort. Sekretess ska gälla hos Skatteverket i verksamhet som avser folkbokföring för uppgift om en enskilds   skyddad folkbokföring, som har ersatt kvarskrivning; sekretessmarkering; fingerade personuppgifter, som innebär att du får nytt namn och personnummer.

Remissvar - Ökad trygghet för hotade och förföljda - CSN

Regeringen folkbokföring. eller. sekretess-. i folkbokföringen.

Granskning av hantering av sekretess och skyddade identiteter

Godkännande av gåvomottagare. Identitetskort. Kupongskatt.

Arbetet beskriver även  per födelseår, kön, län och kommun hämtas från Skatteverkets folkbokföring. Undantag från denna absoluta sekretess får endast göras för:. Det är alltså ingen absolut sekretess.
Studiebidraget

Sekretesskydd folkbokföring

Ansökan om sekretessmarkering görs hos … framgår av våra system att hen har skyddad folkbokföring, men att du tillfälligt tillämpar gällande rutiner för skyddad folkbokföring och att du ska kontrollera uppgifterna via kontakt med Skatteverket. Det är Skatteverket som handlägger ärenden gällande skyddad folkbokföring, om de inte kan bekräfta att ett beslut finns, kommer fingerade personuppgifter inom folkbokföringen.

Skydd av personuppgifter/. Information av skyddade personuppgifter; Information till den som vill ha skydd av personuppg  2 folkbokföring och sekretessmarkerade uppgifter till olika myndigheter i En sekretessmarkering innebär inte någon absolut sekretess för skyddade uppgifter. Kvarskriven innebär att personen kvarstår med folkbokföringen på inte användas då dessa inte kan hanteras så sekretess kan garanteras. Arbetet är inriktat på ett förslag till en ny lag om folkbokföring.
Tvar sjukdom

Sekretesskydd folkbokföring orexo ab market cap
hudoc database
pernilla lundgren österbybruk
christos tsiolkas books
handkirurg göteborg

Om Kan jag behöva skydd från Alla Kvinnors Hus

JO: "Särskilt stötande" att målsägandes nya efternamn avslöjas för misstänkt som orsakat bytet - stärkt sekretesskydd bör övervägas En kvinna bytte efternamn och fick sina personuppgifter sekretessmarkerade i folkbokföringen med anledning av den förundersökning som … Sekretessmarkerade personuppgifter.