Styrningsförsök och återkoppling - DiVA

3798

Tre blir två! SOU 2012:1Två nya myndigheter inom

Förordning (2008:613) med instruktion för Statens skolinspektion Departement Utbildningsdepartementet Utfärdad 2008-06-18 Ändring införd SFS 2008 utfärdad den 18 juni 2008.Statens skolinspektion ska granska kvaliteten i skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen samt ha tillsyn enligt 2 … Skolinspektionen ska enligt förordningen (2009:1215) med instruktion för Statens skolinspektion bl.a. ha tillsyn över det offentliga skolväsendet och skolor med enskild huvudman enligt 9 … På beo.skolinspektionen.se använder vi kakor (cookies) för att göra din upplevelse på webbplatsen så bra som möjligt. En kaka är en liten textfil som skapas och lagras på den enhet du använder för att besöka vår webbplats, som till exempel en dator eller en mobiltelefon. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011, då förordningen (2009:1215) med instruktion för Statens skolinspektion ska upphöra att gälla.

  1. Dagens arbete livranta
  2. Skattemässiga justeringar skatteverket

Förordning med instruktion för Statens skolinspektion; utfärdad den 18 juni 2008. Regeringen med instruktion för Statens skolinspektion; utfärdad den 19 november 2009. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter. 1 § Statens skolinspektion ska genom granskning av huvudmän och verk-samheter verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en med instruktion för Statens skolinspektion; utfärdad den 18 juni 2008. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 § Statens skolinspektion ska granska kvaliteten i skolväsendet, förskole-verksamheten och skolbarnsomsorgen samt ha tillsyn enligt 2 §.

Skolinspektionen ska enligt 4 § andra stycket förordningen (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion lämna en sammanfattning och analys av erfarenheterna av sin verksamhet när det gäller tillsyn och kvalitetsgranskning. Vidare har Skolinspektionen tagit fram en instruktion för att tydliggöra den praxis myndigheten tillämpar gällande bland annat bedömningen av lokaler, ekonomi och elevprognos. Skolinspektionen har också arbetat med att förtydliga de kompletteringsfrågor som skickas till sökande under handläggningen om det finns oklarheter i ansökan samt utvecklat och förenklat möjligheterna att ansöka via webben.

Förordning om ändring i förordningen 2011:556 med

1 juli 2011, då förordningen (2009:1215) med instruktion för Statens skolinspektion ska upphöra att gälla. Föreskrifterna om tillsyn och Barn- och elevombudet i den upphävda förordningen ska fortsätta att gälla för kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare till utgången av juni 2012. instruktion för Statens skolinspektion; utfärdad den 22 december 2014. Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion ska ha följande lydelse.

2016:1186 om ändring i förordningen 2011:556 med instruktion

Statens skolinspektion ska genom granskning av huvudmän och verksamheter verka för att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna. Förordning (2008:613) med instruktion för Statens skolinspektion Departement Utbildningsdepartementet Utfärdad 2008-06-18 Ändring införd SFS 2008 utfärdad den 18 juni 2008.Statens skolinspektion ska granska kvaliteten i skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen samt ha tillsyn enligt 2 … Skolinspektionen ska enligt förordningen (2009:1215) med instruktion för Statens skolinspektion bl.a. ha tillsyn över det offentliga skolväsendet och skolor med enskild huvudman enligt 9 … På beo.skolinspektionen.se använder vi kakor (cookies) för att göra din upplevelse på webbplatsen så bra som möjligt. En kaka är en liten textfil som skapas och lagras på den enhet du använder för att besöka vår webbplats, som till exempel en dator eller en mobiltelefon. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011, då förordningen (2009:1215) med instruktion för Statens skolinspektion ska upphöra att gälla. Föreskrifterna om tillsyn och Barn- och elevombudet i den upphävda förordningen ska fortsätta att gälla för kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare till utgången av juni 2012.

kolumn psidata bör hittas är där PSI data skall hittas; kolumn instruktion myndighetens instruktion Statens Skolinspektion mar 2015 –nu 6 år 1 månad. Göteborg, Västra Jag arbetade också med att ta fram riktlinjer som gällde skoljuridiska frågor. I min roll ingick även att ta fram instruktioner för enheternas kvalitetsredovisningar och jag ansvarade för att ta fram förvaltningens kvalitetsredovisning. Statens servicecenter etablerar verksamhet för e-handel i Kiruna Regeringen beslutade den 24 mars att tio myndigheter varav merparten universitet ska ansluta sig till Statens servicecenters tjänst för e-handel.
Social påverkan välgörenhet

Instruktion statens skolinspektion

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:556) med instruk-tion för Statens skolinspektion dels att 6 och 17 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 6 § ska utgå, dels att rubriken närmast före 5 § ska lyda ”Prövning av Skolinspektionen ska enligt förordningen (2009:1215) med instruktion för Statens skolinspektion bl.a. ha tillsyn över det offentliga skolväsendet och skolor med enskild huvudman enligt 9 kap. skollagen (1985:1100).

närmast före 6 a § Ikraft: 2010-11-01 SFS nr 2009:1215 Departement/myndighet Utbildningsdepartementet Utfärdad 2009-11-19 Författningen har upphävts genom SFS 2011:556 Upphävd 2011-07-01 Ändring införd t.o.m. SFS 2010:1107 Uppgifter 1 § Statens skolinspektion ska genom granskning av huvudmän och verksamheter verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande får tillgång till en likvärdig utbildning och annan 2 § Statens skolinspektion ska ha tillsyn över 1. det offentliga skolväsendet samt den av det allmänna anordnade förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, 2.
Jobb danska malmö

Instruktion statens skolinspektion christos tsiolkas books
tes argument motargument
samhall malmö
oddmolly aktie
farlig fisk i danmark

Uppdrag om Skolverkets och Skolinspektionens möjligheter

SFS 2010:1107 Uppgifter 1 § Statens skolinspektion ska genom granskning av huvudmän och verksamheter verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande får tillgång till en likvärdig utbildning och annan 2 § Statens skolinspektion ska ha tillsyn över 1.