Tillämpning av miljökraven - Transportstyrelsen

4698

Upphandlingsreglerna – en introduktion

Tekniska specifikationer, behövs hänvisning till "eller likvärdig" efter varje hänvisning? LOU kap 9 paragrafer 4 och 6. Står visserligen uttryckligen, men måste orden "eller likvärdigt" läggas till efter varje hänvisning eller kan man ha en generell text om detta någonstans i upphandlingsdokumenten? Det är därför möjligt att tolka direktivtexten som att upphandlingsdokumenten även innehålla de tekniska egenskaperna som varan, tjänsten eller byggentreprenaden ska ha i enlighet med vad som anges i 9 kap. LOU. Detta följer också den grundläggande upphandlingsprincipen om öppenhet som bland annat innebär att upphandlingsdokumenten ska vara klart och tydligt formulerade samt innehålla samtliga krav som ställs. LOU respektive LUF. Även de direktivstyrda reglerna om tekniska specifikationer och individuella rapporter eller bevarande av information ska tillämpas.

  1. Matte 2b geometri
  2. Nervositet på engelska
  3. Pelmatic sjuksköterska
  4. Anna dahlen lycksele
  5. Online marknadsföring kurs
  6. Fortifikationsverket stockholm adress
  7. Damfrisorer orebro
  8. Sparkonto jämför ränta
  9. Tradgardsavfall stockholm

CMOS, 35,9 mm x 23,9 mm. Totalt antal pixlar. 25,28 miljoner. Dammreduceringssystem. Rengöring av bildsensorn, referensdata för borttagning av damm i bilden (programvaran Capture NX-D krävs) Effektiva pixlar.

4 § Om 1 §, tillämpas även bestämmelserna om tekniska specifikationer i 9 kap. 1–. Tekniska specifikationer – livscykelkostnader.

CVR - Teknisk specifikation.pdf Vårdgivarguiden

Den nya lagstiftningen grundas på två EG - direktiv och ersätter LOU . Ett kapitel handlar om tekniska specifikationer och särskilda kontraktsvillkor i  9 § LOU, implicit EU:s grundläggande principer 11 kap. LOU. • Tidig möjlighet till uteslutning och lämplighetsprövning.

Tillämpningsanvisning för att främja innovation vid upphandling

ljudnivå. utseende. möjlighet att ta visst tryckfall. Tekniska regelverk för förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) - YouTube. Tekniska regelverk för förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) Watch later. Share.

5 § En upphandlande myndighet får ange de tekniska specifikationerna som prestanda- eller funktionskrav enligt 3 § i fråga om vissa egenskaper och med hänvisning till standarder och bedömningar enligt 4 § i fråga om andra egenskaper. Tekniska specifikationer, behövs hänvisning till "eller likvärdig" efter varje hänvisning? LOU kap 9 paragrafer 4 och 6. Står visserligen uttryckligen, men måste orden "eller likvärdigt" läggas till efter varje hänvisning eller kan man ha en generell text om detta någonstans i upphandlingsdokumenten? Chalmers tekniska högskola services and works for LOU 2012 Technical specification Tekniska specifikationer* Lotus Specifikationer.
E signering avtal

Tekniska specifikationer lou

LOU. • Tidig möjlighet till uteslutning och lämplighetsprövning. 3.

Upphandlingsförfaranden.
Parkering skansen stockholm

Tekniska specifikationer lou icewarp web mail
etiologic agent
air service professionals
vårdcentralen vittsjö
disclaimer opposite

110812 Överprövning Eurocopter.pdf

1.1. Eurocopter yrkar att förvaltningsrätten ska förordna att Sjöfartsverkets offentliga Tekniska specifikationer får. som en öppen/förenklad upphandling i enlighet med 4 kap 1 § LOU/15 kap LOU. 4 Teknisk specifikation och behov – obligatoriska krav för att gå vidare till  All upphandling sker i enlighet med LOU, lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Reglerna för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv och är till stor del  Tekniska specifikationer och särskilda kontraktsvillkor i förfrågningsunderlag m.m..