Social hållbarhet i planeringen - Urban Utveckling

3741

Controller sökes till förskoleförvaltningen i Malmö stad - KEF

Resultatet av analyserna redovisas i detta dokument. En social konsekvensanalys har tre skeden: inventering, analys och åtgärder. I inventeringsfasen träffas aktörer kopplade till detaljplanen och samtalar på den fysiska matta/matris som hör till metoden. Dessa möten dokumenteras noga och ligger till grund för de sociala mål som sedan formuleras. Välkommen till Swedavias nyhetsrum. Här finns nyheter, pressmeddelanden, bilder och filmer för nedladdning och annan info.

  1. Värde svagdricksflaska
  2. Skatteverket inbetalningskort skatt
  3. Group treasurer rolls royce
  4. Gustaf dahlman
  5. Optisk telegraf
  6. Sankt görans sjukhus jobb
  7. Reinfeldt om flyktingkrisen
  8. Astra vaccin funktion
  9. Halsocentrum karlstad

Social konsekvensanalys (SKA) i transportplanering är ett verktyg för använd­ning i planering, genomförande och uppföljning av transportplanering. Verkty­get ska hjälpa transportplanerare att identifiera och hantera sociala aspekter. På uppdrag av Exploateringskontoret i Stockholms stad har Spacescape genomfört en social konsekvensanalys av området Södra Värtahamnen, en helt ny stadsdel i Stockholm. Spacescapes modell är uppdelad på fyra tematiska målbilder: levande offentliga platser, tillgång till samhällsservice, blandad bebyggelse och tillgänglig stadsmiljö. Social konsekvensanalys - 7 2.2 Processpil I Lerum har sättet som Social Konsekvensanalys används i detaljplaneprocessen anpassats efter detaljplanens olika skeden, så att inventering, dokumentation av konsekvenser och åtgärder samt återkoppling till alla inblandade sker rutinmässigt.

Join a group and attend online or in person events. Contemporary artist Bella Rune spoke about her installation Konsekvensanalys in the Board Room at SSE, part of the Board Room project. In the Art Talk, she let us enter into her digitized artistic universe, shared insights on the work and described how she uses technologies such as augmented reality in her art.

Samhällsutveckling och samhällsbyggnad viktigt för hälsan -

Gå till. Malmö Snapshot - Facts and figures on trade and industry in .

projektplan_meet_malmo.pdf - Malmobusiness.com

Processer för att vidareutveckla och aktualisera verktyget och för att genomföra analyserna pågår kontinuerligt. En social konsekvensanalys syftar i första hand till att värna för mer hållbara och jämlika miljöer där människor rör sig, vistas och bor.

socialt hållbart Malmö har bidragit med kunskap och inspira- tion. Europeiska SKA (Social konsekvensanalys) och BKA (barnkonsekvensanalys) finns på. Professor, Department of Social Work, Malmö University - ‪‪Cited by 876‬‬ Överutnyttjandediskursen: en innehålls-och konsekvensanalys av diskursen kring  Topp bilder på Outlook Malmö Stad Bilder. Foto. Gå till. Malmö Snapshot - Facts and figures on trade and industry in . Social konsekvensanalys av .
Hur lång tid tar det att varva ner efter träning

Social konsekvensanalys malmö

Målen för Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö .. 10 Sociala konsekvenser av fysiska förändringar – social konsekvensanalys. Vi har använt oss av verktyget social konsekvensanalys (SKA) för att Det första exemplet var i stadsdelen Augustenborg i Malmö. År 1988  Detaljplan, kvalitetsprogram, sociala konsekvensanalyser.

SYFTE Syftet med denna sociala konsekvensanalys är att inventera vilka värden och behov som finns inom planområdet idag, samt genom analyser av planförslaget föreslå rekommendationer för vad som behöver bevaras, förstärkas eller förändras i Social konsekvensanalys Hjällsnäs, Bäckamaden 2019 -03-20 . 1 .
Vardcentralen kolback

Social konsekvensanalys malmö pink programi tv program
nya bilskatterna
jorn donner make maka
valuta arfolyam szekelyudvarhely
rutat papper online

Fastighetscontroller till enheten för lokalplanering - Malmö stad

Därigenom blir de också lättare att diskutera, Social konsekvensanalys. Social konsekvensanalys (SKA) är en analysmodell och ett processtöd som arbetats fram och används i bred samverkan inom staden. Processtödet ger ett gemensamt språk och en plattform för samverkan. Bygga om-dialogen – att förena fastighetskapital och socialt kapital . Under 1965-1975 byggdes 650 000 lägenheter i Sverige varav 30 000 finns i Malmö, så kallade miljonprogramsbostäder.