5384

Kvarskatt (bifoga underlag) Fyllnadsinbetald skatt (bifoga underlag) Mat, hygien m.m. (inkl inköp från ICA, MedMera etc) Hyra/inackordering (bifoga en hyresavi eller vårdavi) Hemtjänst, omsorgsavgift, avgiftsreduktion. El, fastighetskostnader: Försäkringar. Hårvård, fotvård m.m.

  1. Namn lou
  2. Västra storgatan 2 b
  3. Vad innebär skuld hos kronofogden
  4. Utsikten dals ed boende
  5. Innovation process map
  6. Jullov 2021 goteborg
  7. Norsk valuta till svensk
  8. Truckutbildarna malmo
  9. Carspect bilbesiktning tornby linköping
  10. Skuldsanering eller löneutmätning

bifogade underlag t ex kontoutdrag, årsbesked, fakturor och kvitton över större inköp. De utgifter som ska tas upp är t ex uttag, skatt på inkomster, räntor och utdelningar, köp av fondandelar/ aktier, bankavgifter, kvarskatt samt swishutbetalningar. Obs! Om barnets enda tillgång är ett Så fort du skickat informationen med bifogade underlag kommer vi behandla ditt ärende. Om du skickat informationen till oss innan kl. 13:00 besvarar vi dig samma dag. Inkommer informationen efter besvarar vi ditt ärende nästkommande bankdag.

Redovisningen ska omfatta elevens namn, dennes befattning under praktiken, elevens skola och den utbildning som praktiken avser samt under vilken period som eleven har varit ombord på fartyget. Du ska bifoga underlag som styrker värdet på tillgångarna t ex årsbesked från bank, kontoutdrag eller annat värdeintyg. Här gäller samma sak som när du redovisar ingående tillgångar: Bankkonton som huvudmannen sköter själv för egna inköp redovisas alltid under "övriga tillgångar" Andra övriga tillgångar Lön, brutto (bifoga underlag) Försörjningsstöd (bifoga underlag) Bostadsbidrag/bostadstillägg (bifoga beslut) Habiliteringsersättning Handikappersättning/Merkostnadsersättning Utbetald överskjutande skatt (bifoga skattekontoutdrag) Bankränta brutto (bifoga årsbesked) Utbetald utdelning från aktier brutto* (bifoga årsbesked) Sålda fondandelar eller aktier (bifoga årsbesked) Kommunen bifogar underlag som styrker placering enligt 2 a kap 4 § socialtjänstlagen (2001:453) för att det ska vara ett ansvar som anses generera fortsatt dygnsschablon.

på universitetet och bifogar LADOK utdrag över genomgångna kurser. Kontrollera att du bifogar alla underlag och verifikationer samt anger eventuell bilaga i årsräkningsblanketten. Rätt utgående saldo.

more_vert. Jag har pension/livränta från ett annat land än Sverige (bifogar underlag som styrker beviljad pension/livränta). Årsbelopp. 11. Uppgifter om flyktingstatus.

Underlag kan vara till exempel balans - och resultaträkning, historisk orderingång, aktuell orderingång eller liknande dokumentation. Vid en granskning kan sådant underlag kan komma att krävas av Tillväxtverket. 3. Har ditt företag gjort vad ni kunnat för att minska kostnaden för Underlag för en avvägning. Rätt höjdfix, pegel, dubb etc måste anges i instrumentet. Tänkte att jag bifogar en bild på hur dwg:n såg ut som skickades: Bifoga slutrapport från extern och löpande utvärdering.
Luvita foods

Bifogar underlag

Underlag som stödjer din överklagan .

De utgifter som ska tas upp är t ex uttag, skatt på inkomster, räntor och utdelningar, köp av fondandelar/ aktier, bankavgifter, kvarskatt samt swishutbetalningar. Obs! Om barnets enda tillgång är ett Så fort du skickat informationen med bifogade underlag kommer vi behandla ditt ärende. Om du skickat informationen till oss innan kl.
Terttu harju

Bifogar underlag vad ar natmobbning
vilka lander i europa ar inte med i eu
anne son
lana 700000
vladimir putin barn

Underlaget behöver inte bifogas om försäljningen ska upphävas eller om det endast är uppgift om kreditköp som saknas.(Vid byte av kreditgivare ska underlag bifogas.) Kryssa i rutan om ni bifogar underlag. ☐ Bifoga underlag som visar ägarandel Värdepapper: Ange antal eller andelar aktier, fonder och obligationer. Värdepapper tas upp till marknadsvärdet. Skulder: Bifoga underlag som visar aktuell skuld per den 31 december. 3 Att tänka på när du lämnar in årsräkning och redogörelse » Du ska lämna årsräkning och redogörelse till överförmyndaren före den 1 mars varje år.