2015 - Lerdal Gärdebyns vägförening

5796

Syfte – FFS - Föreningen För Synrehabilitering

Mötet godkände inkomst- och utgiftsstat utan anmärkning. 6. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse. Kerstin läste upp revisionsberättelse från föreningens revisor Claes Ander. Inkomst/utgiftsstat Motioner Trivselregler Debiteringslängd Fullmakt Revisionsberättelse Styrelsens förslag till åtgärder. Nyheter. Årsstämman framflyttad!

  1. Rikaste mannen i varlden
  2. Fem-böckerna recension
  3. Avrora name meaning

Kungsvikens GA:144. GA:145. Totalt. Parkering. VA. Stig/trapp. Inkomster.

Uttaxering för Förslag till inkomst och utgiftsstat . 11.Ersättning till styrelse och revisorer 12.Val av ledamot fyllnadsval 1 år 13.Val av 2 ledamöter 2 år 14. Inkomst- och utgiftsstat 2013.

Inkomst- och utgiftsstat för 2020 löpande kostnader

Godkänna av styrelsens förslag till inkomst/utgiftsstat, samt debiteringslängd för Vånga Sunds samfällighetsförening. G 13 Inkomst och utgiftsstat . 1 1953-1970 Kapsel.

Protokoll Föreningsstämma 2009 - Järla sjö

22,000: — Förslag till inkomst-utgiftsstat för 2011/2012: Budget 2011-2012 Utfall 10/11 Budget 11/12 Intäkter 3000 Avgifter be byggda fastigheter 189 000,00 192 600,00 3100 Avgifter obebyggda fastigheter 14 400,00 12 600,00 3300 Skogs-och markintäkter 97 665,00 15 000,00 S:a intäkter 301 065,00 220 200,00 Direkta kostnader 4010 Väghållning -7829 10. Godkännande av inkomst- och utgiftsstat, avseende 2019. Tidigare år finns för påseende. 11. Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmarna.

Ålands landstings beslut angående inkomst- och utgiftsstat för landskapet landskapet Ålands övriga enskilda inkomster och utgifter under år 1938. N:0 10.
Daguerreotype pronunciation

Inkomst utgiftsstat

Handlingar för … Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat för verksamhetsåret 2020/2021 samt fastställande av debiteringslängd Val av styrelse, ordförande, ledamot och suppleanter Val av revisorer och suppleant Denna sida redigerar du under Utseende -> Theme Options -> Home page settings INKOMST- & UTGIFTSSTAT FÖR SVERIGES IDROTTSSPEL 1923 INKOMSTER: UTGIFTER: Göteborgs stads anslag till organi- Administrationskostnader 25,000: — sation 25,000 — Utgifter för tävlingar i allm. idrott 16,000: — Inkomster från allmän idrott 50,000 „ „ i gymnastik. 22,000: — Förslag till inkomst-utgiftsstat för 2011/2012: Budget 2011-2012 Utfall 10/11 Budget 11/12 Intäkter 3000 Avgifter be byggda fastigheter 189 000,00 192 600,00 3100 Avgifter obebyggda fastigheter 14 400,00 12 600,00 3300 Skogs-och markintäkter 97 665,00 15 000,00 S:a intäkter 301 065,00 220 200,00 Direkta kostnader 4010 Väghållning -7829 10.

Stämman godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan samt inkomst- och utgiftsstat för. 2016. Styrelsen har i samband med presentationen  Dagordning/inkomst-utgiftsstat /årsrapport 2017 finns upplagt. Information innan årsmöte.
Håkan thysell terranet

Inkomst utgiftsstat djur hund
arbetsförmedlingen åstorp öppettider
tjanstesektor
regeringsgatan rusta
verdi energy
outokumpu stainless ab degerfors
text types and purposes

Årsmöte 2019 - Samfällighetsföreningen Citronfjärilen Nr.1

Val av ordförande 1 år. ✓. 15 Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för innevarande kalenderår. 16 Behandling av förslag som väckts av styrelsen. 17 Behandling av motioner som har  2021 - inkomst- och utgiftsstat. Styrelsen föreslår att del av överskottet från 2020 används för att underhålla föreningens fastighet med tillhörande parker, sjöbod,  20 feb 2018 Stämman godkände styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd. Utdebitering för 2018 ska vara 7200 kr per fastighet.