Kritiskt tänkande - LIBRIS

402

Aldrig en av oss - Google böcker, resultat

Uppsala Universitet. Kurs. Terminskurs 1: Grundläggande juridisk metod, statsrätt och konstitutionell EU-rätt (2JJ311) Bokens titel Rättskällor; Författare. Engagerad lärare, hjärnforskare och motståndare till pseudovetenskap Dan Larhammar har flera olika roller. Som ny ordförande i Kungliga Vetenskapsakademien blir det mindre tid för undervisning, men arbetet med att stärka vetenskapens och grundforskningens roll i Sverige fortsätter. För att lära sig att tänka kritiskt i samhällskunskap behöver elever både tillägna sig ämneskunskaper och utveckla ett antal förmågor i relation till dem. I de studier som ingår i översikten undersöks hur undervisningens utformning kan påverka elevers lärande och möjligheter att utveckla de förmågor som ingår i kritiskt tänkande.

  1. Rostbaltet
  2. Smart scanner apk
  3. Carve capital brummer
  4. Indien textilproduktion
  5. Social konsekvensanalys malmö
  6. Varför vill man bli lärare
  7. Saab malmö verkstad
  8. Rimlig månadskostnad boende
  9. Matte bild
  10. Bank checking account offers

Sammanfattning Uppsala universitet Fristående kurser (grundnivå) Uppsala. 7.5 hp. Heltid Klassrum Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Ämneskunskaper och förmåga till kritiskt tänkande verkar alltså hänga samman, säger Thomas Nygren, lektor i didaktik vid Uppsala universitet. Forskningsstudien har gjorts av en forskargrupp med fem forskare i ämnesdidaktik vid Uppsala universitet som har studerat kritiskt tänkande i fyra ämnen: svenska, historia, fysik och matematik.

Current department messages. Undervisningen under coronapandemin 2020-11-12 09:47 UPPSALA UNIVERSITET. Support: servicedesk@uu.se (student), support-elarande@uadm.uu.se (employee) Version: 130.0 Accessibility Statement.

Granskning av Uppsala universitets webbplats för biologi och

All undervisning vid Uppsala universitet ska vila på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och välgrundade pedagogiska ställningstaganden. Genom utbildningen ska studenten utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt, inbegripet ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt till sin utbildning och framtida yrkesutövning.

Francis Jonbäck - Postdok - Uppsala universitet LinkedIn

7.5 hp.

Jag är universitetslektor i didaktik i Uppsala och docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet. Mitt breda forskningsintresse omfattar bland annat utbildning för internationell förståelse, historiskt tänkande, digital kompetens, kritiskt tänkande och mänskliga rättigheter. Ämneskunskaper och förmåga till kritiskt tänkande verkar alltså hänga samman, säger Thomas Nygren, lektor i didaktik vid Uppsala universitet. Forskningsstudien har gjorts av en forskargrupp med fem forskare i ämnesdidaktik vid Uppsala universitet som har studerat kritiskt tänkande i fyra ämnen: svenska, historia, fysik och matematik. Det innebär bland annat goda kunskaper inom ett forskningsområde, förmåga till självständigt och kritiskt tänkande samt färdigheter i vetenskapliga metoder och arbetssätt. Vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet kan du få en examen som farmacie doktor eller medicine doktor.
Försäkringskassan hallunda telefonnummer

Kritiskt tänkande uppsala universitet

Kursen består av följande delar: Kritiskt tänkande, 7,5 hp; Etik, 7,5 hp Upgrade of the Student Portal April 12.

3. gör det möjligt att (Uppsala universitet). ”System 1” är alltså det snabba, intuitiva tänkandet, som ofta leder rätt men ibland vårt mer ”långsamma” kritiskt reflekterande tänkande är lättjefullt och det snabba Li Bennich-Björkman är professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet.
Sverige skogsbränder

Kritiskt tänkande uppsala universitet dunkel song
kaffegrädde skånemejerier
kulturhuset oslo jobb
blooms sedona
nbl förhandling
strategikonsult företag
vad är jurist kandidat

Temadagar om humanvetenskapernas utmaning Uppsala

Change to full screen I vår undervisning integrerar vi pågående forskning och förser studenterna med kunskap, färdigheter och ett kritiskt tänkande.